Tiến độ xây dựng Mipec Rubik 360 ngày 22-11-2019

Cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng…
Tiến độ Mipec Rubik 360 gày 17-11-2019Mipec Rubik 360

Tiến độ xây dựng Mipec Rubik 360 ngày 17-11-2019

Cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng…
Tiến độ dự án Mipec Cầu Giấy ngày 13-11-2019