Tiến độ xây dựng Mipec Rubik 360 ngày 22-11-2019

Cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng dự án Mipec Rubik 360 của chủ đầu tư Công ty cổ phần hóa dầu quân đội Mipec ngày 22-11-2019. Như hình ảnh bên dưới bạn có thể thấy, nhà thầu thi công CDC huy động 2 cẩu tháp loại lớn nhất và rất nhiều xe cẩu bên dưới để phục vụ hạng mục : Thi công phần móng, tầng hầm, thân : Kết cấu và hoàn thiện kiến trúc, thời gian thực hiện từ 2019 đến 2021.

5/5 (1 Review)