Tiến độ xây dựng Mipec Rubik 360 ngày 17-11-2019

Cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng dự án Chung cư Mipec Rubik 360 của chủ đầu tư Công ty cổ phần hóa dầu quân đội Mipec.

Hiện tại dự án đang hoàn thiện hạng mục thi công phần móng và tầng hầm. Nhà thầu chính CDC hiện tại đang đảm nhiệm gói thầu : Thi công phần móng, tầng hầm, thân : Kết cấu và hoàn thiện kiến trúc, thời gian thực hiện từ 2019 đến 2021

Tiến độ Mipec Rubik 360 gày 17-11-2019
Tiến độ Mipec Rubik 360 gày 17-11-2019
Tiến độ Mipec Rubik 360 gày 17-11-2019
Tiến độ Mipec Rubik 360 gày 17-11-2019
Tiến độ Mipec Rubik 360 gày 17-11-2019
Tiến độ Mipec Rubik 360 gày 17-11-2019
5/5 (1 Review)