Bài viết

Thống kê tỉ lệ các loại căn hộ tòa S chung cư Mipec Rubik 360Mipec Rubik 360

Thống kê các loại căn hộ tòa S chung cư Mipec Cầu Giấy

Tòa S chung cư Mipec Rubik 360 có 35 tầng tổng số 486…
Căn 4 phòng ngủ 3 vệ sinh tòa SMipec Cầu Giấy
Căn 3 phòng ngủ 2 vệ sinh tòa SMipec Cầu Giấy
Căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh 1 logia tòa SMipec Cầu Giấy